13. jul, 2015

Finska krigsbarns dag

För flera år sedan försökte jag intresse krigsbarn i Finland o Sverige för en dag för att manifestera och minnnas den period då uppåt 70 000 finska barn skickades iväg från krig och umbäranden. I en blogg skrev ja sähär:

Krigsbarnens dag

För att manifestera vissa händelser eller företeelser har man i de flesta länderna utsett vissa dagar som särskilt viktiga. Uppräkningen av märkesdagar av skiftande art och betydelse kan göras lång allt från FN-dagen, Förintelsens dag, internationella kvinnodagen till nationella minnesdagar över fred, veteraner eller okända soldater och till mors, fars eller barnens dag. Våffeldagen och kanel-bullens dag är kanske inte särskilt spännande - de finns tillsammans med mängde av andra, en del seriösa triviala dagar.
 
En längre tid har jag gått och funderat på vad det blir efter oss krigsbarn när vi och våra föreningar inte längre finns? Naturligtvis finns litteraturen, som är skriven av och om oss kvar, men när den inte längre läses sorteras den ut från bibliotek och andra hyllor. Filmer och dokumentärer blir bortglömda. Arkiven kommer dock för lång tid bevara de handlingar och dokument som lämnats in. Och allt det där kan i vissa avseenden få förnyad aktualitet om det finns en minnesdag inrättad, för att ge våra ättlingar en påminnelse om deras tidigare generationers ursprung.
Ett slags digitalt museum skapas i Finland tillsammans med Lotta Svärdmuseet, kommer också att bidra till minnestiden.
 
Varför inte försöka utropa eller instifta Finska Krigsbarnens dag? Den dag då de först finska krigsbarnen uppstod var den 15 december 1939. Det var den första dagen då en båtlast med finska barn avgick från Åbo till Stockholm, efter överenskommelse mellan Sverige och Finland. Det skulle ta 10 år innan de sista finska krigsbarnen kunde återsändas hem.
Visst har krigsbarn funnits sedan urminnes tider i olika delar av världen, men jag gör det enkelt för mig att välja just transporterna av finska barn, som oemotsagt har karaktäriserats som världens största barnförflyttning utanför ett lands egna gränser.
 
Jag utser den 15 december som Finska Krigsbarnens dag
 
Var och en kan ju tänka på vad en FInska Krigsbarnens dag skulle betyda för våra barns och barnbarns syn på eller förhållande till Finland och de eventuella släktingar som finns där. Själv tror jag att en sådan dag också kan vara till hjälp att skapa lite djupare känsla för Finland och det som kan är finskt. Människor kommer att fråga varför dagen finns - andra kommer att kunna svara.
Riksförbundet finska krigsbarn har för sin del beslutat att den 20 november, som är FN:s minnesdag för barnkonventionens tillkomst 1956, också skall uppmärksammas som krigsbarnens dag. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Knappast någon utanför riksförbundets styrelse kan förstå varför just den dagen också skall anses vara finska krigsbarns dag.
Naturligtvis finns inget som hindrar att riksförbundet manifesterar barnkonventionsdagen och stöder FN:s arbete på sätt som känns lämpligt och bra. Barn har i alla tider lidit svårt av krig och umbärande, men vi finska barn var inte i närheten av sådant lidande som FN vill att barn inte skall behöva utsättas för.  Finska krigsbarn blev väl behandlade och den allra största delen fick återvända till sina familjer. Den överväldigande majoriteten av de krigsbarn som blev kvar i Sverige blev fosterbarn eller adopterade, och tack vare de bättre villkoren fick de ett i många avseende bättre liv i Sverige.