2. jan, 2019

Länk

Dotter till ett krigsbarn skriver.

En mycket intressant skildring om en ofta förekommande fråga som uppstått som en konsekvens av att modern varit ett krigsbarn i Sverige.
Essä: Jag är barn till ett krigsbarn och vill veta vad det betyder att bära det arvet