Barnen har fått sina halslappar och prickas av på transportlista av färdledare. Bild från Kuopio. Foto:Jvm.Samlingsportalen.