Barn som reste från Helsingfors samlades först i källaren till Posthuset. Kunde sedan gå i kulvert till Järnvägsstationen.