Den värsta plåga var faktiskt huvudlöss. Efter två, tre dygn tätt sammanpackade kunde de flesta barnen ha fått löss i håret. Tidig kontroll kunde i bästa fall minska spridningen. Foto:Jvm.Samlingsportalen.