Det var många av de minsta barnen som måste tröstas.
Foto:Jvm.Samlingsportalen.