Finska arméns sjuktransporttåg användes ibland för barntransporter till Haparanda, men också vid hemtransporter.
Tåget kunde härbärgera upp till 600 barn per resa. Särskilda ledsagare ansvarade för 10-15 barn. Förutom barnen var alltså 40-50 ledsagare med ombord. Foto: Ruth Eriksson