Järnvägsnätet i Finland på 1940-talet. Privat bild ur skriften Alarik.