Vinterkriget

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/29/talvisota 

Se och lyssna på hur vinterkriget såg ut och kändes ut - och hur den önskade framtiden återfanns.

Det är kanske för många ett nytt tekniskt sätt att i bild- och text beskriva skeenden och lägga till ljudinslag som tal - rapprter, intervjuer mm.  

Vinterkriget

Kuhmo-avsnittet, krigets sista dag 1940. Löpgrav vid Saunajärvi.

Finland krig finns det mycket litteratur om. Särskilt mycket har det skrivits om Vinterkriget. Stängt taget varje frontavsnitt har fått sina detaljerade beskrivningar från Kuhmo, Suomussalmi, Ilomantsi, Kolla osv. Fortsättningskriget blev inte lika "hjältemodigt" åtministone inte under de följande 40 åren efter krigsslutet. Finland var fram till 1989 bundet av en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen, som innebar att man tillämpade någon form av självcensur. Sovjet tillät inte mycket särskilt inte kritik. 

Jag väljer här en artikel om Finlands krigsår publicerad i Aftonbladet 2010,  till 70 års  minne av Vinterkriget. Den  ger en bra sammanfattning av den svåra tiden - även med en historisk bakgrund.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoJdm3/har-avgors-finlands-ode