14. aug, 2015

DNA-prov på asylsökande

Det har förekommit och förekommer att asylsökande lyckas skapa två identiteter och t.o.m. få svenskt medborgaskap på falsk identitet. Bidrag från Migrationsverket och/eller socialtjänsten har kunnat utgå till båda identiteterna, i en del fall under lång tid. Flera exempel på liknande fusk finns exemplifierade på olika hemsidor och bloggar sedan 90-talet.

Detta är absolut inte acceptabelt och måste naturligtvis snarast rättas till.

I Finland som efter lagändring gett finska myndigheter rätten att ta fingeravtryck på asylsökande har sådana falsarier helt upphört.

Flera exempel trixande med identiteter m.m. på denna hemsida http://www.bgf.nu/fpol/argus.html

Merith Wager citerar i sin blogg delvis samma men också andra exempel på beteende som helt enkelt är kriminella. Och hon riktar också skarp kritik mot den flathet som finns i hos beslutsfattare och medier som inte vägar se sanningarna. Läs hennes blogg: https://meritwager.wordpress.com/2015/07/16/den-person-som-a-uppgav-vara-hans-hustru-ar-hans-syster-a-och-b-ar-inte-foraldrar-till-barnen-tva-av-barnen-ar-barn-till-as-bror-ytterligare-tva-barn-ar-broder-till-a-och-har-dessutom-uppnatt-my/

Båda ovanstående referenser hänvisar till en rapport som Migrationsverket (Sthlm) lämnat de 31 december 2000. ”Argus” var rapportens namn. Det var ett projekt som bedrevs inom Migrationsverkets region Stockholm, som syftade till att skapa sig en bild av hur fusket för att få uppehållstillstånd och bidrag gick till. Det är en skakande rapport om omfattande och utstuderade metoder att utnyttja allehande brister i det svenska regelverket Argus-rapporten finns här;

http://hoforsbloggen.se/blog/wp-content/2012/03/argus-rapporten_migrationsverket.pdf

Fingeravtryck på varje asylsökande kan ha ett visst men begränsat värde, men frågorna om vem eller vilka som är släkt med vem kan inte lösas med fingeravtryck.

Varje nyanländ asylsökande som inte kan visa sin identitet skall lämna DNA-prov. Alla i Sverige bosatta anhöriga som den asylsökande uppger sig ha skall också lämna DNA-prov. Samma prov skall tas på de anhöriga som senare kommer till Sverige. Uppbyggnad av en sådan databas med DNA-profiler bör Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Rikspolisstyrelsen vara intresserade av.

Förslag om dna-tester på asylsökande har i föreslagits Sveriges riksdag i motion nr 2011/12: Sf350 av SD. Givetvis avslogs motionen. Men det dags att återkomma i ärendet.