24. nov, 2015

Time out i inflödet

Detta blogginlägg skrev och publicerade jag den 19 augusti 2015. Jag har inte ändrar någonting i texten. Men en uppdatering har jag gjort i slutet av detta inlägg, med anledning av regeringens uppvaknande i det kaos som man undvikit att tills idag ta tag i.

 


 

Den 19 aug 2015

Antagligen är det svårt att stoppa strömmen av ensamkommande barn, ungdomar, vuxna och identitetslösa män, som vill till Sverige. Det är ju uppenbart att den slappa metoden att hyra in sig än här än där till stora kostnader och tillåta alla att röra sig fritt i Sverige utan kontroll inte håller.

Någon slags time out i inflödet av asylsökande måste beslutas och genomföras.

Det är inte IKEAS knivar som dödat två personer, knivar och andra vapen har inget eget liv, men bland invandrarna finns många som vet hur de skall användas. Västerås-morden är bevis nog och kommer inte vara de sista om inte politikerna beslutar om radikala grepp för att få kontroll. Och den kontrollen måste myndigheter fixa snarast innan vedergällningsaktioner och mera fullskaligt krig startar. Och det duger inte att skicka iväg polisbilar med ett par poliser att titta till nuvarande asylboenden. Så många poliser finns inte.Det duger inte heller att Mona Sahlin reser runt och håller föredrag om att vi skall ta hand om eventuella avhoppare, eller IS-krigare som återvänder till Sverige. 

Men jag tror att det varken finns politisk förmåga eller mod att vidta de åtgärder som behövs för att så fort som möjligt lugna ner de stämningar som väller upp. Ännu har ingen av Stefan Löfvén, Morgan Johansson eller Anders Ygeman visat någon beslutskompetens. Löfvén höll visserligen ett kraftfullt sommartal.

Statsminister Stefan Löfvens sommartal dominerades av våldet och brottsligheten i Sverige den senaste tiden. – Det här fyller mig med oro, sade Löfven. – Sommaren 2015 kommer vi att minnas som orons sommar. Sverige har präglats av en rad fruktansvärda våldsdåd, inledde Löfven sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Han pekade på den organiserade brottsligheten som skapar skräck hos människor som vaknar av smällar mitt i natten, hur våld mot kvinnor skapar fler tragedier och om att tiggare och asylboenden attackeras.  Löfvén lovade krafttag  mot den organiserade brottsligheten, men kom också in på imvandringen -Det är en stor ansträngning för Sverige. Men det är något vi gör, eftersom vi vill hjälpa människor undan krig och förtryck, 

Möjligen kunde man i sommartalet skönja något av en förklaring till hur det kunde gå så illa i folkhemmet Sverige. Men tydliga uttalanden om hur och vad regeringen kommer att göra för att få få slut på skottlossning, granatregn och knivmord och få tillbaka något av den trygghet vi hade tidigare - det saknades i sommartalet.

Det återstår att se om det finns handlingskraft finns i regeringen. Eller är den fortfarande handlingsförlamad p.g.a. Decemberöverenskommelsen? Allt fler tror på att en regeringsombildning måste göras, för att regeringens skall kunna skapa sig något av initiativkraft.

Bara ett par dagar efter Löfvéns sommartal ropar Migrationsverkets chef Anders Danielsson på hjälp: Fler ensamma barn än någonsin kommer nu till Sverige, och det krävs ett bättre samarbete mellan berörda myndigheter och kommuner för att klara tillströmningen. Under de senaste två veckorna var antalet 607 respektive 676 barn, vilket är väsentligt över den senaste prognosen. – Det grundsystem vi har i dag för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn trädde i kraft 2006. Antagandet var då att Sverige skulle ta emot runt 400 ensamkommande asylsökande barn per år, säger Anders Danielsson enligt ett pressmeddelande.

Danielsson tycks inte vara lugnad av Löfvéns löfte i sommartalet: - Alla kommuner måste vara med och dela på ansvaret. Regeringen förbereder en lagstiftning. Det måste vara slut på att Sveriges rikaste kommuner flyr sitt ansvar, sade statsministern.  

Migrationsminister Morgan Johansson (S) kallar Migrationsverkets situation "ett stort bekymmer". Men myndigheten får prioritera sina resurser, menar ministern. – Den akuta situationen måste Migrationsverket och kommunerna lösa inom ramen för sina arbetsuppgifter. Men Ministern lovar extra pengar till kommunerna nästa år, Det blir en rejäl satsning som kommer underlätta för kommunerna.

Det är ändå fantastiskt- När det gäller invandring finns det uppenbarligen hur mycket pengar som helst i statskassan;  eller är det så att budgetunderskottet är den tillväxt vi har i Sverige numera?

Ärendebalansen som kort kan sägas vara antalet oavslutade ärenden som finns hos en myndighet är i ständigt växande hos strängt taget alla myndigheter som berörs av det kontinuerligt ökanden antalet invandrare. Migrationsverket hinner inte med, Socialtjänsten hinner inte med, lärarna hinner inte med, försäkringskassan hinner inte med, sjukvården hinner inte med, polisen hinner inte med, lagstiftningen hinner inte med, arebetsfömedlingen hinner inte med, bostadsbyggandet hinner inte med, SFI hinner inte med o.s.v.

Myndighetsutövningen i Sverige hinner inte med på grund av att ärendebalansen är i obalans. Sverige har gått i stå.

Sverige måste ta time out i inflödet av flyktingar för att hinna med och arbeta av den stora negativa arbetsbalans som finns. Det skulle gagna att de flyktingar och "vanliga medborgare" som väntar på beslut från de överbelastade svenska samhällsfunktionerna.

 


Den 24 november 2015

Idag har statsminister Löfvén och vice statsminister Romson ÄNTLIGEN insett att skygglappspoltiken när det gäller invandringen inte fungerar. I den europeiska tävlingen om att vara största humanitära stormakt har Sverige vunnit för länge sedan. Det visade sig inte vara mer än Tyskland och Belgien som deltog i tävligen en tid, kanske också Österrike var med ett varv, men de har gått av banan för länge sedan. Men Sverige har fortsatt springa flera ärevarv - tills idag.

Det var några dagar sedan Löfvén insåg att Sverige (inte regeringen) varit naiva - och startade någon slag gränskontroll, som egentligen inte hade någon betydelse för flyktingarna. De valde ändå Sverige. 

Fr.o.m. nu skall det kollas lite bättre, vilka som kommer hit.

Så tyckte också Migrationsverkets Argus-projekt för 15 år sedan (Persson Ringholm eran). Men Argus-projektets rapport blev en svidande vidräkningen med bristerna i kontrollen av de asylsökande då. Ingenting lärde man av den rapporten. Alliansens period var tiden då alla portar, grindar, dörrar och genvägar var öppna för alla som ville till Sverige. Och när regeringen Löfvén tillträdde skulle man inte titta bakåt - bara framåt.

Ett kardinalfel är att inte vilja lära av historien - tecknen - signalerna - konsekvenserna - allt syntes. Men minsta krav på begränsning, personkontroll eller ifrågasättande av flyktingpolitiken var inhumant, rasistiskt, främlingsfientligt, brunt och nazistiskt.

Regeringen har idag tagit sådana steg, som man tidigare med emfas kallat inhumana, rasistiska, främlingsfientliga, bruna och nazistiska. Naturligtvis är de inte det, lika lite som tidigare. Det är nödvändiga steg som bara måste tas. Det trista i detta sammanhang är att det är alldeles för försent. Först nu, när Sverige inför omvärlden måste visa, att den humanitära stormakten tvingar nyanlända att övernatta under bar himmel i den svenska vinternatten, då inser man att nu har det gått för långt.

Allt för många flyktingar sitter nu fast i oändlig trångboddhet och arbetslöshet i det vinterkalla Sverige.