8. okt, 2015

"Det kommer att bli svårare innan det blir bättre."

Denna sammanfattning fanns på Migrationsverkets hemsida den 2 okt.

De senaste sju dagarna har 6 756 personer sökt asyl i Sverige. Under september sökte 24 306 personer asyl och under augusti 11 744. Antalet asylsökande från januari till september var 73 079 personer. 

Under september har i genomsnitt 810 personer kommit varje dag. Men det ryska mördandet i Syrien kommer naturligtvis inte matta av flyktingströmmen. På goda grunder kan man därför anta att det resten av året dagligen kommer lika många fram till årsskiftet. Snabbt räknat kan vi vänta 72 000 personer till detta året. Summa 145 000 personer, d.v.s. lika många sista kvartalet som sammanlagt de tre tidigare. 

Kommentar 8 okt: Beräkningen ovan gjorde jag den 3 okt. med underlaget ca 8-900 asylsökande pr/dygn. Antalet har fördubblats de senaste dagarna (> 8 000 sedan 1 okt) och det gör att antalet asylsökande kommer att bli väsentligt större, vilket Mig-chefen Anders Danielsson också konstaterar. Han säger att vi skall vara planera för att det blir 180 000 personer på årsbasis. På annan plats har jag sett att Mig-personal räknar med att minst 200 kanske upp till 500 personer/dag söker inte asyl utan avviker. Några fortsätter mot Finland, men många försvinner in i samhället som illegala invandrare. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-07-Nastan-8-000-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

Det blir kanske lite besvärligt att hitta bostad till alla, men regeringen ser med förtröstan på det stora arbetskraftstillskott som tillstömningen av unga män som flyktingarna utgör. Och när de väl etablerat sig kan de hämta hit sina hustrur och små barn. Barnkullarna är ju i allmänhet större så befolkningstillväxten de närmsta 50-60 åren blir tryggad. Och då har vi troligen fått åtskilliga modulhusområden och containerbyar runt våra tätorter.

Efter Morgan Johanssons presskonferens 3 okt kl 17

Ett slutord från Morgan Johansson ekar i mina öron: "Det kommer att bli svårare innan det blir bättre."  Så sant så, jag törs nu kalkylera med uppåt 110 - 120 000 flyktingar kommer landa i Sverige fram till årsskiftet.

Det saknas vanliga bostäder till 10 000 personer som är "färdigbehandlade" med beslutad asyl och uppehållstillstånd. De blockerar boendeplatser som behövs för inkommande flyktingar. Dessutom finns mer än 6 000 personer kvar i asylboende trots att de fått avslag på asylansökan beslutet vunnit laga kraft. Avvisningsbesluten skall nu verkställas med eller utan tvångsåtgärder. 

GD Anders Danielsson, hade i princip inget nytt att komma med. Det skall verkligen erkännas att MIgrationsverket ger en mycket bra information om det generella läget. Det saknas bostäder och han vädjade till kommuner och förvaltningar om att ställa rimliga bostäder till verkets alternativt till kommunernas förfogande. Prefabricerade modulhus kom återigen fram som en snabb och enkel lösning.

Gemensamt framfördes dels vädjande till kommunerna att snarast komma igång med åtgärder så att byggande av bostäder kan komma igång. Samtidigt påpekade Morgan Johansson att man kommer att påskynda den lag som skall tvinga alla kommuner att organisera flyktingmottagande.

Ingen journalist ställde en enda fråga till Johansson eller Danielsson under sänd ningen. En rimligt fråga hade varit: Är det inte dags att ta "time out" och bromsa invandringen, så man hinner organisera hjälpen?

"Det kommer att bli svårare innan det blir lättare." /Morgan Johansson 3.10 2015

Även om flyktingströmmen kan minska p.g.a. att EU är berett att stänga gränserna med stöd av Turkiet, som accepterat att inrätta fler flyktingläger och patrullera farvattnen, så kommer mängden asylärenden och bostadsproblemen fortsatt vara påfrestande.