2. okt, 2015

Inte ens hundmat

Finland, som varit mycket återhållsamma med flyktingmottagning, har nu plötsligt blivit populärt i Irak, p.g.a. att det i sociala media sprids att beslut om uppehållstillstånd och asyl går snabbare och än i flera andra länder. Det är därför så många inte velat registrera sig i något av de länder de passerat. Med svenskars hjälp strömmade plötsligt in hundratals flyktingar via Haparanda till Torneå. Man blev ”tagna på sängen” och hade inte tillräcklig beredskap att ta emot de ankommande unga männen. Det tycks i varje fall varit så att kvinnor och barn sållats bort på vägen norrut.

Inom några dagar hade man organiserat en flyktingsluss i Torneå, som alla måste passera och asylprocessen kom snart igång. Det uppstod dock trista och för en civiliserad nation ovärdiga demonstrationer mot flyktingarna.

Men nu kan man börja ifrågasätta om flyktingarna som placerats i Uleåborg har flytt från krig och umbäranden, så som alla som stannar i Sverige tycks ha gjort. I Uleåborg ställer man krav på maten som serveras. Man vill ha pengar och själv köpa sin mat. Ett bättre liv vill de flesta ha men den arrogans som några arga unga män i Uleåborg visar är svår att ta till sig. Kolla detta från Merit Wagers blogg:

 https://meritwager.wordpress.com/2015/10/01/finland-asylsokande-det-har-skulle-jag-inte-ens-ge-at-min-hund-det-ar-inte-atbart/

Arrogansen växer:

https://meritwager.wordpress.com/2015/10/02/finland-missnojda-asylsokande-vill-ha-matpengar/