3. okt, 2015

Migrationsministern ropar på hjälp.

Flyktingströmmen spräcker budgeten säger en överraskad migrationsminister.

http://tt.omni.se/de643121c6418412637a851be1fb94c50165b262

Många tecken på att kostnaderna ökar i takt med strömmen av asylsökande. Redan i augusti fanns tecken på ett tilltagande antal asylsökande och ensamkommande flyktingbarn, även om Migrationsverket vid något tillfälle påstod motsatsen. Fram t.o.m. september har mer än 73 000 flyktingar kommit + 14 000 ensamkommande flyktingbarn. Och så sent som i september gör man en helårsprognos på sammanlagt 74 000 personer. Som vanligt bygger man prognosen på underskattningar. Den mest sannolika helårsprognosen kommer att hamna på 130–140 000 personer. Den bygger på antagandet att det kommer 750-800 personer per dag.

Morgan Johansson säger också att: - I september kom nästan 4 700 ensamkommande flyktingbarn. Hittills i år har det kommit drygt 14 000, vilket är ett par tusen fler än prognosen för hela året.

– Och det är fortfarande tre månader kvar på året. Placeringen av de ensamkommande barnen är en mycket, mycket stor utmaning, säger Morgan Johansson. - Regeringen förbereder en ny form av stödboenden för de ensamkommande. Det handlar också om att vädja till svenska folket om att ställa upp som familjehem. Jag tror att det är ganska många svenskar som skulle kunna tänka sig att ta emot något av de här barnen. Det behöver vi verkligen, säger ministern.

Mottagningen av 70 000 finska krigsbarn har ofta använts som bevis på svenska folkets enastående beredvillighet att hjälpa sitt av krig svårt utsatta grannland. Nu var det inte riktigt så många barn som kom, eftersom flera blev räknade två gånger, p.g.a. många reste hem en period och gjorde en ny resa till samma familjer 1944. Bortsett från det; över krigsåren från november 1939 till oktober 1944 hade 45 000 svenska hem tagit hand om bortåt 55 000 finska barn. Barnen togs emot utan någon som helst ersättning. Tusentals svenska familjer deltog också i fadderbarnsverksamhet som gick ut på att främst med gåvor som kläder, skodon och vissa tillåtna livsmedel, underhålla barn i särskilt utsatt familjer. Sverige och Danmark organiserade också utspisning av tiotusentals barn under flera år på något hundratal platser.

Under samma tidsperiod togs också ca 10 000 finska barn om hand dels i den svenska sjukvården och dels i speciellt inrättade barnhem. Alla dessa barnhem ställdes gratis till hjälporganisationens förfogande. För vård konvalescentvård av färdigbehandlade och lindrigt sjuka barn, utgick ett begränsat statsbidrag per vårddag och barn, men alla finansierades till största delen med frivilliga bidrag från enskilda, företag, personalorganisationer, föreningar och klubbar av allehanda slag.

Den svenska hjälpen till Finlands barn var helt enkel fantastisk.  Det skall bli intressant att se hur många svenska familjer som kommer att ta ett ensamkommande flyktingbarn till sig gratis på obestämd tid. Nej, det är nog så att det finns en liten Bert Karlsson i var och en. Bjuder staten på 1 900 kr/dygn, så varför inte.