24. okt, 2015

Mittfåran nya regeringen

Styrkebesked för politiken! – skriver Henrik Sjöholm i Dagens Samhälle
Vilken politik? Vems politik? Jo mittfårans politik, där inga egna åsikter får finnas längre. Inget krypskytte här inte. Henrik Sjöholm kommenterar det såhär: "Att dessa partier nu kan stå på en gemensam presskonferens och tala med respekt för varandras ståndpunkter är kanske dagens viktigaste signal, oaktat om det finns en del oklarheter kvar i fredagens besked." 
AB kallar det Klassisk kohandel
Expressen säger: Regeringen och alliansen har missat ett historiskt tillfälle att skapa en hållbar flyktingpolitik. Istället 
fick vi en blocköverskridande uppvisning i inkompetens.
DN menar att Alliansen och regeringen: sänder nu en signal till omvärlden om att det svenska mottagningssystemet inte klarar mycket mer.
Den viktigaste signalen är att den svenska regeringen har flyttat från regeringskansliet till akuta möten med Mittfåran. Där avhandlas och beslutas om åtgärder och icke-åtgärder som reglerar arbetsmarknaden, näringslivet, finanserna, skolan, den kommunala osjälvständigheten och garnityr som ROT, RUT och RIT. Alla måste kompromissa så till den grad att de ursprungliga partierna i sextetten inte längre går att känna igen. Invandrarströmmen och migrationsproblemen har fått genomslag på ALLA tidigare politikområden och nu förvandlats till det enda.
Titta på sextettens ansiktsuttryck vid presskonferensen - inte är det lagspelarnas glädje över att ha vunnit - nej, de visar samma molokna uppsyn som när ett lag lämnar planen efter en oavgjord match, som innebar att man missade kvalet till mästerskapet. Respekten för varandras synpunkter återspeglas inte i sextettens ansikten. 

Foto: Expressen

Vad är det vi gjort.
Vi är tagna på sängen,
långt tidigare vi bort
följt avtalet i Schengen.