4. nov, 2015

ARGUS-rapporten om fusk i asyladministration

Papperslösa – I ett par TV-reportage har jag observerat att flyktingar berättat att de inte lämnar uppgift om sin identitet. I Ungern vägrade de lämna fingeravtryck. På Lesbos har de inte kvar passen, som försvann med packningen i vågorna - ett par hade svårt att dölja sina leende när de berättade. I Österrike, Tyskland, Danmark, vägrar man registrera sig för man vill till Sverige. Väl i Sverige registrerar man sig inte heller, för man vill till Finland eller Norge.

Det är ett känt faktum att av alla flyktingar som dagligen kommer till Sverige väljer inte alla att söka asyl. Migrationsverkets dagliga statistik gäller bara asylsökande. Ingen har den blekaste aning om hur många som dessutom har klivit av tåget eller båten och är någon slags asylturister. Det kan vara sådana som känner sig för om var det kan passa bäst att vara, Sverige, Finland, Norge eller Tyskland ? En annan aspekt på asylturism kan vara att man söker asyl i det ena landet efter det andra. Är man papperslös och det fullt möjlugt att uppge olika identiteter i olika länder.

De papperslösa hittar till eller hittas av olika grupperingar i samhället. Merit Wager visar i en artikel hur papperslösa tas om hand av personer som bedriver någon slags med Migrationsverket parallell otillåten verksamhet som får ekonomiskt samhällsstöd (skattemedel) och dessutom har personligt stöd av en minister.

Detta att pass eller andra ID-handlingar försvinner är en utbredd företeelse. Det är egentligen ett fenomen. Jag tror att de flesta människor som ger sig ut på resa har pengar och pass/ID i ”tryggt förvar” någonstans på kroppen, just av den anledningen att bagage och packningar kan lätt försvinna. För många flyktingar försvinner passet men pengarna tycks finnas kvar.

Fenomenet med försvunna papper och fusk med identifikation mm har varit känt under stor del av 1990-talet.  I ett projekt, som kom att få namnet ARGUS, och som startade 1998 och finansierades av Finansdepartementet, gick en projektgrupp inom Migrationsverket mycket seriöst och metodiskt igenom fel, brister och fusk med olika identiteter, i asylhandläggningen, anhöriganslutning, medborgarskapsärenden mm. Projektgruppens slutrapport benämnd PROJEKT ARGUS, Migrationsverket 2000-12-31 blev sänt till Finansdepartementet, Lars-Olof Mikaelsson och Utrikesdepartementet. Av någon anledning finns den inte tillgänglig på Migrationsverkets hemsida. Men det blev också förvånansvärt tyst om den rapporten - den blev antagligen en alldeles för het potatis att ta i.

Man kan tycka att den gamla rapporten - är just bara gammal, men jag är övertygad om att den trots sina 15 år. Den har knappast förlorat sin aktualitet och är därför värd att läsa och inse att det kanske inte var bättre förr, men det är värre nu.