6. nov, 2015

Bostadsbristen -ett gigantiskt problem

Floden av flyktingar kommer inte att dämpas de närmsta dagarna. Tvärtom verkar vi i november kunna nå "all time high" pr dag, vecka o månad. Det finns inte "tak över huvudet" längre - och det är det största problemet fortfarande. Sverige kan inte längre garantera boenden till alla flyktingar som kommer, säger migrationsminister Morgan Johansson vid en pressträff. Enligt Morgan Johansson får asylsökande som möts av ett besked om att det inte finns boenden själva avgöra om de vill komma till Sverige eller inte. Den som vågade uttala sig på det sättet i september hade av Aftonbladet stämplats som främlingsfientlig rasist.

Bostadsbristen har varit känd minst ett år tillbaka - och egentligen mycket längre. Hittills har Migrationsverket klarat sig med att privata entreprenörer ställt upp med boenden, visserligen med lite för höga hyror, men den kostnaden får vi ju ta, om vi skall vara en humanitär stormakt. Men nu klarar inte ens de privata entreprenörerna av att hänga med i takten, trots att Migrationsverket och myndigheterna minskar på kraven på kvaliteten i boendena. Biståndskassan är ju rätt så stor och flyttar vi över lite pengar därifrån, så drabbar det ju bara fattiga i tredje världen. Och låneräntorna är "all time low" så att rulla över kostnaderna på framtidens skattebetalare känns ju inte nu. Sverige är ett rikt land.

Förhoppningarna står till att ansvarige bostadsministern Mehmet Kaplan förverkligar regeringens bostadsbyggnadsprogram. Han är på väg: första insatsen med modulhus blev klar i oktober. Då blev en handfull modulhus färdiga för inflyttning i Ankarsrum i Västerviks kommun. Ett 50-tal invandrare fick fint boende och stärkte upp kommunens skatteunderlag. Heja, Mehmet! Byggindustrin är förstås lite skeptisk och säger:  "De politiskt satta målen för bostadsbyggandet de närmaste åren ser ut att bli svåra att nå. Regeringen uttalade vid sitt tillträde hösten 2014 att det skulle byggas 250 000 nya bostäder till år 2020. Det betyder i genomsnitt 50 000 nya bostäder varje år fr.o.m. 2015. Enligt vår prognos kommer vi inte upp till den nivån vare sig i år eller 2016."

Hyresgästföreningens senaste rapport säger att 142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Nu är det kanske inte möjligt att basera ett byggnadsplaner på önskemål, men likafullt talar hyresgästföreningens rapport om att det i dagsläget saknas minst 200 000  små hyreslägenheter. 

För Mehmet Kaplan och regeringen måste det vara ytterst besvärande att Boverket konstaterade i sin rapport 2015:18 att bostadsbyggandet är kraftig eftersatt och att: det totala byggbehovet fram till 2020 är 426 000 nya bostäder eller 71 000 per år i genomsnitt. … Det handlar således om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar. … Det motsvarar mer än ett nytt Linköping varje år - sex år i rad.

Det skall medges att Kaplan fått en svår uppgift. "– När befolkningen ökar snabbare än vad tidigare prognoser visat så kan vi hamna i en akut bristsituation när det gäller bostäder. Vi räknar med att det behövs 50 000 bostäder per 100 000 som kommer", säger Bo Söderberg, analyschef på Boverket. En intressant och enkel tumregel som t.o.m. regeringen skulle kunna lära sig. För varannan invandrare behövs en bostad.

Byggindustrins slutkommentar är tydlig och oroande
"Tyvärr finns det en del hot mot att denna utveckling kommer att fortgå. Regeringens politik med minskat ROT-avdrag och höjda arbetsgivaravgifter för unga kommer att slå hårt mot små byggföretag ute i glesbygden. Om Sverige ska få Europas lägsta arbetslöshet kommer byggindustrin att vara en av nyckelbranscherna för att nå detta mål. Det blir därför viktig att föra en politik som stimulerar nyanställningar snarare än uppsägningar." 

En sammanfattning: Boverket konstaterade att det behövs 71 000 bostäder varje år fram till 2020, med viss hänsyn till invandring enl 2014 års nivå. Regeringen tyckte och tycker att det räcker med 50 000 bostäder varje år, utan beaktande av invandringen. Byggindustrin konstaterar att man inte kommer upp till mer än maximalt 48 000 bostäder årligen och har då inte prognostiserat invandringens omfattning. Riksrevisionsverket har konstaterat att det som byggs knappast svarar mot arbetsmarknadens lokalisering, att antalet hyresrätter är för litet och den betalningsförmåga som de bostadsbehövande har är för svag. En matematisk brist på 20-25 000 bostäder varje år Och då har vi inte tagit hänsyn till flyktinginvandringens kommande behov. 

Tak över huvudet måste nog sökas i gamla tomma industribyggnader, ridhus och liknande samt byggas tältläger på de gamla militära övningsområdena landet runt. För kommunerna handlar det om att snabbt som ögat utnyttja fria områden och dra dit vatten och avlopp, så att containerbyar och barackläger kan byggas.

I tältlägren får man kanske  nöja sig med en grop i marken med en stång över att sitta på.