3. feb, 2016

Lärarbristen nu och sedan

Om fem år kommer det att saknas 55.000 lärare, visar nya siffror. Det är tusentals fler lärare än i tidigare prognoser. När Lärarförbundet 2008 varnade om en kommande lärarbrist beräknades behovet vara 43.000 lärare år 2020. Lärarbristen ser ut att bli ännu större än befarat, visade nya siffror som Lärarförbundet tog fram i februari 2015. Till 2025 visade prognosen att det kommer att saknas 65.000 behöriga lärare.
Men bara för några dagar sedan (20 jan) konstaterar lärarförbundet att inte ens det är tillräckligt.

"Flyktingsituationen innebär att 17 000 fler lärare kommer att be­hövas — utöver det vi tidigare känt till. Bristen kommer alltså snabbare och blir större än de 65 000 år 2025 som vi i Lärarförbundet har varnat för. Det går inte ihop. Extraordinära åtgärder behövs nu för att garantera kvaliteten i undervisningen och säkra lärares och skolledares arbetsmiljö.

Flyktingsituationen gav oss 71 000 fler elever förra året. Det är ungefär lika många som två tredjedels årskull. Det är sorgligt att Sverige inte är bättre rustat för det vi nu står inför. Skolans utmaningar är inte nya och det är inte de nyanlända elevernas fel att lärar­yrket har varit alltför lågt värderat under alltför lång tid. Men flyktingsituationen gör det än mer angeläget att hitta lösningar — för både elevers och lärares skull."

Från Lärarnas tidning 2016-02-03 11:14
Det har aldrig saknats så många lärare som i dag. Rekryteringsproblemen har stigit till nya toppnivåer, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Under 2016 kommer framför allt förskollärare och specialpedagoger, men även lärare i grundskolan och gymnasielärare i yrkesämnen att saknas.

Bostadskrisen kommer ett bli en svårhanterad härdsmälta i samhället. Som Johan Westerholm så tydligt visar är bristerna i kommunernas socialtjänst på väg att kunna bli lika allvarlig. Det var ju också bara ett par dagar sedan som Försäkringskassan flaggade för betydande kostnadsökningar på grund av mer familjebidrag, fler barnbidrag och mer hyresbidrag.
Och den befintliga och växande lärarbristen visar också på ett gigantiskt problem. Och då har inte behovet av SFI-lärare analyserats.