20. jan, 2020

En skakande rapport om det svenska samhällets sönderfall

Ledardarsidorna.se är en sida för kritisk bevakning av det svenska samhället. Förutom redaktören själv Johan Westerholm, medverkar bl.a. journalisten Chris Forsne med sakliga artiklar som belyser skevheter i det svenska politiska livet. Den här länkade ledarartikeln är en kraftig vidräkning med hur 2019 och 2020 års regering nästan totalt tappat greppet om tillståndet i landet.

https://ledarsidorna.se/2020/01/land-du-forlorade/

Du som läst - vidarebefordra artikeln till vänner, bekanta och gärna lokala politiker.