20. mar, 2020

Stoppa Nobelpriserma 2020

Nobelpriserna.
Nobelstiftelsen med sin enorma kassa kan inhibera Nobelprisutdelning i år och istället donera pengarna till Svenska statens förfogande.
Den då inställda Nobelfesten innebär att ett stort belopp också kan ställas till förfogande.
Sannolik är inte Coronapandemin slut detta året, och det skulle vara stötande om den pengakarusell Nobelprisutdelnngen dito-festen innebär med alla sina bikostnader, sätts i verket.
 
Innan årert är slut kommen tiotusentals personer ha förlorat sina jobb, små företag har gått i konkurs.Stora företag fått långvariga likviditetsproblem, produktionsbortfall mm. Åtskilliga sjuka har inte fått erfoderlig vård pga hårda prioriteringar, mm. 
Därtill har kommer att många anstälda i vården av sjuka, barn och gamla har självuppoffrande ställt sig sig till förfogande långt ut över vad som kunnat förväntas. 
I det perspektivet är det fullkomiigt orimligt att frikostigt dela ut miljonbelopp till forskare och festa för ytterligare miljoner. En paus i den Nobelska pengarouletten gör knappast någon skada alls.