Finsk barn till Uppsala/Uppland

I Uppsala fanns över tiden några olika mottagningsplatser för ankommande barn. Uppsala lottakårer drev en sådan verksamhet på Salagatan 21. Det är sparsamt med bilder från Vinterkigets tid men när nya barntransporter kom igång höste 1941, var pressens nyfikenhet stor och när kom med sina kameror och blixtaggregat, då var det stor upslutning. Ofta kunde det vara nästan lika många lottor och andra personer som finska barn. Transportena fortsatte och 1942 var det dags att fotografera fler finska barn. som lottorna tog emot.

Det fanns fler platser som barnen kom till i Uppsala. Utdrag ur artikel i Upsala Nya Tidning 16 april 1942: "Man skulle önska att alla de varmhjärtade upsalabor och andra uplänningar, som givit verket sitt materiella stöd kunde avlägga en liten visit på det av Röda korsets upsaladistrikt bedrivna internatet på Ekolsnäs för klena finska barn.

Samariterhemmet tog hand om några karelska barn. Likaså hade Domkyrkoförsmlingen en liten mottagning. Vaksalaskolan var under några veckor 1944 konverterad till karantän. Akademiska Sjukhuset hade under en längre period en avdelning inrättade på Medicinska kliniken. Ett par foton visar en liten avslutningsfest dagen då avdelningen upphörde.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •