Fotografering vid matbordet gjordes nästan alltid. GIllades nog inte av barnen.