Barnhemmet Ekolsnäs. Fotot trol. från 1944. Det blev många förhållandevis små barn som togs om hand på detta barnhem. Ett gott renommé hade hemmet.