Nyanlända barn får mat hos lottorna i Uppsala. Alla känner sig främmande inför varandra. Språket är initialt ett hinder.